Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Förbereder för en halv miljon Malmöbor

Ny översiktsplan för Malmö tas fram. Foto: Malmö stad
Ny översiktsplan för Malmö tas fram. Foto: Malmö stad
Publicerad av
Peter Höök - 09 maj 2019

Om 25 år förväntas vi vara närmare en halv miljon Malmöbor, vilket innebär såväl möjligheter som utmaningar. För det behövs både visioner och långsiktig planering för stadens fortsatta utveckling. På onsdagens sammanträde gav kommunstyrelsen därför stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att aktualisera Malmö stads översiktsplan.

I den nya översiktsplanen är det övergripande uppdraget att Malmö fortsatt ska vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad som är attraktiv för boende, besökare och företagsetablering. Precis som i den nuvarande översiktsplanen är utgångspunkten att Malmö ska vara en tät och grön stad som i huvudsak ska växa inåt, men man ska också titta närmare på hur Malmö ska utvecklas för att fortsatt vara en attraktiv stad med plats för betydligt fler invånare än i dag.

En del i det arbetet handlar om att utreda hur Öresundsmetron ska ansluta via stationer i Västra hamnen och Malmö centralstation samt metrons fortsatta sträckningar och stationer i staden. Det reserveras också ytor åt framtida kollektivtrafik med hög kapacitet.En förändring gentemot tidigare översiktsplan är att väsentligt högre byggnation nu kommer vara en prioritering i stationsnära lägen. Kommunfullmäktige förväntas ta ställning till den nya översiktsplanen 2021.

– Vår ambition är att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad som är attraktiv att bo och verka i. Det är utgångspunkten för den fortsatta utvecklingen där vi måste ta höjd för ett stort antal fler Malmöbor samtidigt som vi ser till att de positiva värdena inte går förlorade. Malmö är en spännande stad att bo i och arbeta med. Jag är övertygad om att Malmö kommer att kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt, men för det krävs bra planering och kreativitet, säger KatrinStjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– När vi nu siktar på att bli en halvmiljonstad så är det glädjande att vi prioriterar väsentligt högre byggnation i stationsnära lägen. Det kommer möjliggöra större volymer av bostäder och kontor, samtidigt som det gör Malmö mer attraktivt, säger Simon Chrisander(L), kommunalråd för stadsbyggnad och miljö.

Annons

Annons

Annons