Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Varning för dammhaveri vid Stornorrfors kraftverk

En lucka vid vid Stornorrfors kraftverk kan brista. Foto: Vattenfall
En lucka vid vid Stornorrfors kraftverk kan brista. Foto: Vattenfall
Publicerad av
Peter Höök - 08 maj 2019

Sprickor i en dammlucka vid Stornorrfors kraftverk gör att Vattenfall går ut med en varning för forsande vatten.

Konsekvenserna kan bli att dammluckan inte klarar de påfrestningar den är konstruerad för. Om detta skulle inträffa är det viktigt att alla som befinner sig i närheten av torrfåran förstår att vatten kan komma forsande utan föregående varningssignal", skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Man har satt upp varningsskyltar nedströms dammen där Vattenfall informerar om de risker som finns med att uppehålla sig i eller omkring den så kallade torrfåran, sträckan mellan dammen i Stornorrfors och utloppet i havet. Det är särskilt viktigt att inte ignorera dessa varningar under rådande omständigheter.

Den stundande vårfloden kommer att påverka vattenflödet i älven och dammluckorna kan komma att behöva användas i större utsträckning än normalt. För att då inte behöva använda den försvagade luckan ändras ordningsföljden som luckorna används i och lucka C kommer att användas i sista hand. När vårfloden är förbi, ställs luckan av och täcks för med avstängningsanordningar för att reparationer ska kunna utföras. Redan nu finns anordningar på plats ifall de skulle behövas innan eller under vårfloden.

Ytterligare en konsekvens blir att den gång- och cykelväg som passerar över dammen inte kommer att öppnas den 20 maj som planerat utan öppnas för genomfart först när vårfloden passerat. Länsstyrelsen i Västerbotten har informerats och kommer löpande att hållas informerad om läget.

Annons

Annons

Annons