Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Trafikverket förbereder byggstarten för nya Skurubron

Illustration av den nya bron. I bakgrunden syns den befintliga Skurubron. Visionsbild: Trafikverket
Illustration av den nya bron. I bakgrunden syns den befintliga Skurubron. Visionsbild: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 07 maj 2019

I höst börjar Trafikverket bygga den nya Skurubron samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. När vi är klara med det ska vi bygga om den gamla Skurubron till lokalväg samt gång- och cykelväg. Den nya bron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022 och hela projektet beräknas vara färdigställt 2024.

Trafikverkets entreprenör är Itinera S.p.A. och kommer från Italien. De har stor erfarenhet av liknande byggen. Itinera ansvarar för bygget av den nya bron och för ombyggnaderna av trafikplatserna.

Under våren och sommaren kommer vår Itinera att arbeta med förberedelser, planering och projektering. Det ingår att göra inmätningar och geotekniska undersökningar. I augusti kommer Itinera även att påbörja etableringen av kontor och maskiner och vid månadsskiftet september/oktober planerar de att börja spränga för den nya bron och vägen.

Annons

Annons

Annons