Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Planerar för fjärrvärmeackumulator i Luleå

Luleå Energi planerar för ett gigantiskt energilager. Visionsbild: Luleå Energi
Luleå Energi planerar för ett gigantiskt energilager. Visionsbild: Luleå Energi
Publicerad av
Peter Höök - 02 maj 2019

Luleå Energi planerar för ett gigantiskt energilager i form av en fjärrvärmeackumulator i Luleå. Energilagret kommer att kunna lagra 30 000 kubikmeter varmvatten – något som innebär minskade Co2-utsläpp och högre leveranssäkerhet.

Energilagret är i praktiken en jättestor fjärrvärmetank där energi i form av varmt vatten kan lagras och användas vid behov. För Luleå Energi är det här ett sätt att även i framtiden garantera Luleåborna en stabil, säker och miljövänlig fjärrvärme.

– Med ett energilager av den här typen kan vi öka miljövänlig fjärrvärmeproduktion samt en extra buffert vid kortare störningar i fjärrvärmeleveranserna, säger Magnus Johansson, chef Värme och Kyla Luleå Energi.

Byggnationen skulle även vara ett viktigt steg i företagets hållbara omställning och ge ökade möjligheter till att ta tillvara på oanvänd överskottsenergi från industri och samhälle.

– Hur vi producerar, transporterar och använder energi är en av de absolut viktigaste nycklarna för att samhället ska klara av många av framtidens utmaningar. För oss skulle det här vara ett stort steg mot vårt mål att 2030 vara helt fossilfria vad gäller primärenergi i vår fjärrvärmeproduktion. Det är bland annat den här typen av lösningar som gör att vi kan möta morgondagens nya förutsättningar, säger Anneli Sjömark, vd Luleå Energi.

Annons

Annons

Annons