Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Veidekke utför skyddsarbeten på Lovön

Veidekke utför skyddsarbeten på Lovöns två tunnelentreprenader. Foto: Trafikverket
Veidekke utför skyddsarbeten på Lovöns två tunnelentreprenader. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 02 maj 2019

Veidekke Anläggning Öst har fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten, ovan och under jord, under en begränsad tidsperiod på Lovöns två tunnelentreprenader, som är en del av Förbifart Stockholm. Entreprenaden sker på löpande räkning med en beräknad volym på cirka 100 miljoner kronor.

I mars beslutade Trafikverket att häva kontraktet med den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. Veidekke har nu fått i uppdrag att utföra så kallade skyddsarbeten ovan och under jord på Lovöns tunnelentreprenader för att kunna lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till entreprenaden som ska bygga färdigt projektet. Skyddsarbetet består bland annat i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort massor, komplettera dokumentation och utföra asfalteringsjobb.

– Det känns mycket hedrande och glädjande att få förtroendet att utföra skyddsarbetena på Lovön. Samtidigt har vi ett stort ansvar att utföra ett så bra arbete som möjligt så att nästa entreprenad får de bästa förutsättningarna med att slutföra projektet, säger Konstantin Spinos,arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Arbetena avses utföras inom ramen för en utförandeentreprenad där ersättningsformen för entreprenaden kommer vara löpande räkning med Samverkan nivå Hög, enligt Trafikverkets definitioner. Formen för upphandlingen är ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med LOU, med ett så kallat undantagsförfarande med hänsyn till den synnerliga brådska som råder för att starta de aktuella skyddsarbetena.

– Vi strävar alltid att genom vårt involverande arbetssätt skapa en välfungerande samverkan mellan alla parter i projektet. Då jobbar vi säkert och effektivt och kan leverera med rätt kvalitet och i tid,säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Annons

Annons

Annons