Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Förbifart Stockholm budgeterad till 34,4 miljarder kronor

Förbifart Stockholm ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Bild: Mikael Ullén
Förbifart Stockholm ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Bild: Mikael Ullén
Publicerad av
Peter Höök - 18 apr 2019

Den nya förbifarten som är inne i ett intensivt byggskede kommer när den står klar till 2026 att binda ihop de norra och södra länsdelarna och avlasta Essingeleden samt innerstan. Den nya vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

E4 Förbifart Stockholm är en del av Stockholmsöverenskommelsen som går ut på att knyta ihop nya spår och vägar i hela Stockholm samt på ett effektivt vis länka samman de norra och södra delarna. Projektet påbörjades 2006 och beräknas vara klart om cirka sex år från och med i år.

Grundtanken med den nya leden är att minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. I dagsläget finns bara en nord-sydlig förbindelse vilket gör trafiksystemet sårbart. Tillsammans med en komplett yttre tvärled skapas nya linjer som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystemet.

På Trafikverkets hemsida står att läsa att den nya länken kommer att; ”bidra till regionens utveckling genom att binda samman flera av de regionala stadskärnorna, knyta ihop norr och söder under Mälaren, skapa nya möjligheter att resa kollektivt samt skapa en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad.”

Det är ett av Sveriges genom tiderna största och mest avancerade infrastrukturprojekt med en beräknad kostnad på omkring 34,4 miljarder kronor(med 2018 års prisnivå). För att skona viktiga natur- och kulturvärden kommer drygt 18 av de 21 kilometrarna att gå i tunnel, vilket avancerar projektet i och med att en del av tunnlarna passerar under Mälaren.

– Det börjar alltid med människorna och för att lyckas krävs alltid en kompetent och väl fungerande organisation där informationen når ut till alla inblandade. Sedan handlar det så klart om att bygga säkert hela projektet igenom samt att övervinna de tekniska utmaningar som vi stöter på, förklarar Johan Brantmark på Trafikverket, projektchef för Förbifart Stockholm.

Källa: Stordåhd

Annons

Annons

Annons