Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Svenska kraftnät förstärker störningsreserven

Svenska kraftnät har avtal med ägare av 22 gasturbiner för reservkraft. Foto: Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har avtal med ägare av 22 gasturbiner för reservkraft. Foto: Svenska Kraftnät
Publicerad av
Peter Höök - 17 apr 2019

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa de automatiska frekvensstyrda reserverna. Ansvaret omfattar också att se till att överföringar i nätet återförs inom gällande gränser. Upphandling för störningsreserven inleddes i höstas och är nu avslutad.

Vid en störning aktiveras alltid tillgängliga bud på reglerkraftmarknaden först. Reglerkraftmarknaden utgörs av frivilliga upp- eller nedregleringsbud och det uppstår därför situationer när det inte finns tillräckligt stora volymer av mFRR-bud, manual frequency restoration reserve, för att återställa de automatiskt aktiverade reserverna. I dessa lägen aktiveras störningsreserven.

Svenska kraftnät har avtal med ägare av 22 gasturbiner i elområdena SE3 och SE4 med en total installerad effekt om cirka 1 350 MW. Den snabba aktiva störningsreserven utgörs av reserver som kan aktiveras inom 15 minuter. Störningsreserven har sedan tidigare ett underskott som bland annat beror på att gasturbinerna, med en medelålder på dryga 40 år, allt oftare varit otillgängliga på grund av nödvändiga underhållsåtgärder. Därför fanns det ett behov av att komplettera med ytterligare mFRR-kapacitet i störningsreserven genom en upphandling.

– Genom upphandlingen har vi nu förstärkt den viktiga störningsreserven och samtidigt skapat nya möjligheter för att aktörer med mFRR-resurser att sälja sin kapacitet, säger Lowina Lundström, chef för Systemdivisionen på Svenska kraftnät.

Annons

Annons

Annons