Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Trafikverket bygger sex nya järnvägsbroar

Planskilda anslutning i Olskroken. Visionsbild: Trafikverket
Planskilda anslutning i Olskroken. Visionsbild: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 15 apr 2019

Olskroken är en av Sveriges mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Här möts i princip all godstågstrafik till och från Göteborg med Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan. När projektet är klart 2026 har vi byggt en planskild anslutning där järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer och trafiken kan gå utan att stanna för möten eller korsningar. På så sätt höjer vi kapaciteten, ökar framkomligheten och säkerheten.

För att få till den planskilda anslutningen ska vi bygga sex nya järnvägsbroar, en ny gångbro, 10 000 meter ny järnväg och bredda spårområdet.

Över E20 och järnvägen går en gångbro, kallad Fåfängan. Då vi breddar spårområdet in mot Göteborg Central behöver vi bygga om den. Det är den befintliga gångbron över spåren som vi nu ska riva och ersätta med en ny. Den nya bron kommer i två delar som vi svetsar samman på plats. Den totala längden på den nya bron är 45,5 meter och den väger nästan lika mycket, 46 ton.

– Vi lyfter den nya bron på plats med en kran, samtidigt lyfter vi bort den befintliga bron med en annan kran, berättar Magnus Ohlsson, blockledare bro på PEAB. Vi kan lyfta dessa samtidigt genom att kranarna svänger från varandra i olika riktningar, fortsätter Magnus.

Förberedelser för att få den nya bron på plats har pågått sedan årsskiftet 2018/2019.

– Vi har gjutit betongkonstruktioner som bottenplattor och pelare, berättar Magnus. Vi har också monterat de stålstöd som den nya bron ska fästas i och lyft upp befintlig bro över E20 i ena änden för att kunna byta ramen som den nya bron ska ligga på.