Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Översvämningsskyddet för Arvika klart

Översvämningsskydd för Arvika stad är nu i sin slutfas. Foto: Arvika stad
Översvämningsskydd för Arvika stad är nu i sin slutfas. Foto: Arvika stad
Publicerad av
Peter Höök - 12 apr 2019

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes i oktober år 2016.

Det stora och komplicerade bygget av översvämningsskydd för Arvika stad är nu i sin slutfas och beräknas vara färdigt i början av år 2020.

Det som återstår innan sundet kan öppnas för båttrafik, är transport av massor från botten av den västra fångdammen via bryggorna, till den östra sidan av sundet för avvattning. För detta har entreprenören för översvämningsskyddet ansökt hos Sjöfartsverket om en förskjutning av öppningsdatum för båttrafiken.

Arbetsbryggorna behöver användas till och med den 17 maj och sundet öppnas för båttrafik den 18 maj. Inför ansökan om framflyttat öppningsdatum har kommunen fört en dialog med båtklubbar och småbåtshamnen i Arvika.