Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Gotland får en induktiv elvägssträcka

Nu byggs en elvägsträcka utanför Visby. Foto: Gotland Circuit GPe
Nu byggs en elvägsträcka utanför Visby. Foto: Gotland Circuit GPe
Publicerad av
Peter Höök - 12 apr 2019

Trafikverket har genomfört en innovationsupphandling för att bredda kunskapsunderlaget om elvägar. Efter genomförd utvärdering har Trafikverket beslutat att erbjuda två deltagare att gå vidare för byggande av demonstrationssträckor för elväg.

Syftet med projektet är att fortsätta utreda förutsättningar för att elvägar på sikt ska kunna vara en del av det svenska transportsystemet och att fler tekniker verifieras och demonstreras samt att nya leverantörer engageras. De två deltagare som nu erbjuds att gå vidare till demonstrationsfasen är: Gotland Circuit GPe – avser att demonstrera en induktiv elvägssträcka för kollektivtrafik på en kuststräcka i närheten av Visby samt Innovation Skåne.

─ Vi vill att fler och olika tekniker för framdrift av elfordon med tillförsel av elenergi under färd blir verifierade i verklig miljö, säger projektledare för innovationsupphandlingen, Mats Andersson.

Tre deltagare har varit med i processen och samtliga förslag bedömdes som möjliga att genomföra men Trafikverkets budget på 175 miljoner kronor för denna upphandling räcker inte till alla tre. De två detaljprojekteringar som fick högst poäng i utvärderingen erbjuds därför att skriva kontrakt.

─ Vi har utgått från ett antal bedömningsområden och kriterier för att få fram de som har bäst potential rörande kunskapsbidrag och innovation av de presenterade lösningarna. Utöver det har vi även bedömt bland annat samhällsnytta, genomförbarhet och förväntade effekter, berättar Mats.

Genom att demonstrera olika tekniker i verklig miljö får vi kunskap kring användande, byggande, drift och underhåll av elväg. Det behövs dock ytterligare insikt och erfarenhet för att kunna ta beslut om att bygga elvägar på allmän väg i större skala. Olika tekniker har olika tillämpningsområden utifrån typ av trafik - slingor, slutna system, fri trafik, topografi och typ av fordon - buss, tung trafik, personbil.

─ Trafikverket tror på elvägar som en framtida åtgärd för att minska miljöpåverkan från vägtransporter, framförallt tunga långväga transporter där det idag inte finns så många alternativ. En utbyggnad av elvägar kan också bidra till fler arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft, inte minst genom den kompetens vi skaffar oss på området, menar Programchef Jan Pettersson.