Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Ny stadsdel i Malmös Nyhamnen

Nu planeras en helt ny stadsdel i Malmö. Foto: Malmö stad
Nu planeras en helt ny stadsdel i Malmö. Foto: Malmö stad
Publicerad av
Peter Höök - 11 apr 2019

I takt med att Malmö växer behöver staden byggas ut med fler bostäder och arbetsplatser. Därför planeras det för en helt ny stadsdel i Nyhamnen, som när den står klar kommer att erbjuda attraktiva stadsmiljöer för boende och företag. På torsdagen togs ännu ett steg för förverkligande när stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan för området.

Med sitt läge norr om Centralstationen, söder om Frihamnen och väster om Västkustvägen är Nyhamnen ett av Malmös mest centrala områden. Här finns närheten till vatten, men också gamla industrimiljöer som präglar stadsbilden. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att tas tillvara i omvandlingen, samtidigt som det kommer att anläggas parker, trädplanteringar och mötesplatser intill vattnet. Det planeras också för två helt nya öar mellan Nyhamnspiren och Krankajen med plats för bostäder och kontor. Fullt utbyggt ska Nyhamnen rymma närmare 9 000 bostäder, 16 000 nya arbetsplatser samt närmare 2000 grundskoleplatser och 1 000 förskoleplatser.

Malmös framgångsrika och uppmärksammade arbete med hållbar stadsutveckling kommer att göra avtryck i området som blir en arena för kommunens fortsatta arbete med frågan. Här kommer stadens högt ställda ambitioner på miljöområdet att visa sig i form av visionära infrastrukturlösningar, som till exempel högklassig kollektivtrafik.

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att pågå under lång tid framöver, stadsdelen förväntas stå helt klart år 2055.

 

Annons

Annons

Annons