Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Västra bron i Karlstad i behov av renovering

Har av säkerhetsskäl varit stängd för tung trafik. Foto: Karlstads kommun
Har av säkerhetsskäl varit stängd för tung trafik. Foto: Karlstads kommun
Publicerad av
Peter Höök - 08 apr 2019

Västra bron, som går över Klarälven från Residenstorget till Wermland Opera i Karlsatd, är i behov av renovering och har av säkerhetsskäl varit stängd för tung trafik över sex ton. Kommunen har fått nya och mer exakta beräkningar på brons bärighet som visar att tillfälliga barriärer gör det möjligt att öppna bron igen i väntan på renovering.

Västra bron stängdes för tung trafik av säkerhetsskäl i slutet av januari 2018 då kommunen fick en bärighetsberäkning som visade att den inte klarar den tunga trafiken. Under tiden som kommunen planerat och projekterat för en renovering eller förstärkning av bron har mer detaljerade beräkningar gjorts. De visar att tillfälliga barriärer på vardera sidor och i mitten av körbanan gör det möjligt att släppa på tung trafik igen.

– Nu när vi fått mer exakta värden på bärigheten känner vi oss trygga med att öppna bron för tung trafik i väntan på renovering, säger Stefan Björkman, gatuchef.

Den senaste beräkningen är gjord i ett beräkningsprogram där en 3D-modell av Västra bron lagts in. Den typen av beräkning ger mer detaljerade och exakta värden än den första beräkningen.

Bron är fortfarande i behov av renovering och förstärkning men är inte i så dåligt skick som de första beräkningarna visade. Planen var att renovera bron under sommaren 2019 och upphandling påbörjades under vintern. Eftersom bara ett anbud kommit in väljer kommunen att avbryta och lägga ut upphandlingen igen.

– Eftersom bron kan vara öppen i väntan på renovering så är det inte lika bråttom. Vi vill gärna ha in fler anbud så att vi kan säkerställa att vi får ett konkurrensutsatt pris, säger Stefan Björkman gatuchef.

Annons

Annons

Annons