Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Bygger ny cirkulationsplats i Växjö

Arkivbild. Foto: Växsjö kommun
Arkivbild. Foto: Växsjö kommun
Publicerad av
Peter Höök - 01 apr 2019

Snart påbörjas arbetet med att bygga en cirkulationsplats i Hovshaga centrum vid korsningen Kungsgårdsvägen - Pomonavägen i Växjö.

– Genom att bygga en cirkulationsplats skapar vi inte bara en mer tillgänglig och trafiksäker överfart för både gående, cyklister och biltrafik utan även en mer attraktiv centrumkärna i Hovshaga, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

I detaljplanen för området har det beskrivits ett behov att se över korsningspunkten Kungsgårdsvägen – Pomonavägen. En förstudie har visat att det bästa alternativet för att uppnå en trafiksäker och attraktiv centrumkärna med kollektivtrafiksangöring och att knyta ihop östra och västra centrumdelarna är att bygga en cirkulationsplats.

– Förutom en cirkulationsplats kommer vi även att bygga nya övergångsställen och cykelpassager. Ytan för busshållplatserna kommer att bli mer funktionella, tillgänglighetsanpassade och förses med väderskydd både för resenärer och cyklar. Med ny, utökad belysning och planteringar på båda sidor av Kungsgårdsvägen och i cirkulationsplatsen skapar vi en stadsmässig känsla och helheten blir en miljö som man vill vistas i, säger Josefin Svensson, projektledare på Växjö kommun.

Annons

Annons

Annons