Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Svenska infrastrukturprojekt får medfinansiering av EU

ERTMS Malmbanan får medfinansiering av EU.  Foto: Trafikverket
ERTMS Malmbanan får medfinansiering av EU. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 25 mar 2019

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Nu föreslås bland annat 5 projekt där svenska partners ingår, att beviljas totalt cirka 71 miljoner euro, varav svenska aktörer uppskattningsvis får 55 miljoner euro där huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

Nu har medlemsländerna i transportkommittén för Fonden till ett sammanlänkat Europa ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna. Därefter tas det formella beslutet av kommissionen efter att EU parlamentet har haft rätt att tycka till.

Projekt där svenska aktörer ingår med uppskattad medfinansiering för svenska aktörer:

  • ERTMS Malmbanan, Trafikverket, 44,0 miljoner euro
  • ITS Nordic Way3, svensk aktör Trafikverket, 5 miljoner euro
  • FED-e-rated, svenska aktörer Trafikverket och Sjöfartsverket, 1,9 miljoner euro
  • Smart, electronic and autonomous multimodal transportation system and port operations DFDS Logistics AB och Volvo Technology AB, 3,6 miljoner euro
  • Intelligent Sea - Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation, svensk aktör Stockholms hamn, 150 000 euro 

I samband med att projekten ansökte om medfinansiering via EU hösten 2018 tillstyrkte Regeringen projekten.

Annons

Annons

Annons