Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Bygger välfärdsportar i bredbandsnätet

”Välfärdsportar” och möjliggör för kommunen att leverera framtida samhällstjänster. Foto: Svalövs kommun
”Välfärdsportar” och möjliggör för kommunen att leverera framtida samhällstjänster. Foto: Svalövs kommun
Publicerad av
Peter Höök - 22 mar 2019

Anslutningsgraden till bredbandsnätet ligger i dagsläget i Svalövs kommun på mellan 60-80 procent i våra olika delar av kommunen. För att uppnå målet om 95 procents anslutningsgrad till 2020 har man i Svalövs kommun antagit en bredbandsstrategi.

I de fall som den boende inte vill bekosta sin anslutning, kan kommunen komma att förskottera denna anslutning under förutsättning att fastighetsägaren tillåter detta. Anslutningens funktion och möjlighet till tjänster kommer då att ägas av kommunen och inte fastighetsägaren. Dessa anslutningar kallas av kommunen för ”välfärdsportar” och möjliggör för kommunen att leverera framtida samhällstjänster som till exempel ”e-hälsa” till de fastighetsägare som valt att i nuläget inte bekosta en anslutning.

Genom detta förfarande så subventionerar Svalövs kommun inte någons anslutning utan syftet är att nå det uppsatta målet i kommunens bredbandsstrategi, som säger att år 2020 ska 95 procent av de fastboende i Svalövs kommun ha möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet.

Med tiden kommer de kommunägda anslutningarna att säljas tillbaka till de fastighetsägare som önskar att själv äga anslutningen. Återförsäljningen sker då till rådande marknadspris och med fullständig täckning av kommunens utgifter för anslutningen, inklusive ränta och administrativa kostnader.

De anslutningar som kommunen äger, såkallade välfärdsportar, kan inte användas av fastighetsägaren. Anslutningen kan dock köpas loss från kommunen av aktuell fastighetsägare och då, vid köptillfället, till rådande marknadspris.

Annons

Annons

Annons