Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Kraftig minskning på byggprojektmarknaden

Marknaden för byggprojekt krymper. Bild: Sverige Bygger
Marknaden för byggprojekt krymper. Bild: Sverige Bygger
Publicerad av
Peter Höök - 22 mar 2019

Påfyllnaden av nya projekt som ska byggstarta i framtiden är alltså betydligt lägre i tidiga och projekteringsstartade skeden nu än tidigare två år. Orosmolnen gäller för projektmarknaden totalt sett, inkluderat även projekt med en uppskattad byggkostnad över 500 miljoner kronor. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan vara en större osäkerhet kring större projekts förverkligande. Minskningen blir inte lika dramatisk för projekt mellan 1–500 miljoner kronor. Då handlar det om en minskning med 12,8 miljarder, (6 %) i nyregistrerade projekt, 26,8 miljarder (-12 %) i projekteringsstartade projekt och 6,9 miljarder (-3 %) i byggstartade projekt.

Även om det både pågår och planeras byggstarta stora volymer på kort sikt så indikerar ovan statistik att det tillförts allt mindre projektvolym till projektmarknaden som ska byggstarta på lite längre sikt. Oavsett om man tittar på hela projektmarknaden eller den delen projekt som ligger mellan 1–500 miljarder. Det finns ljuspunkter i västra Sverige där Västra Götaland, Halland och Jönköping är exempel på län där man ännu inte märkt av någon nedgång på projektmarknaden.

Byggandet av skolor, sjukhus, hotell, restauranger samt vissa affärslokaler och industrier är också exempel på kategorier av byggande där det på många håll gått och går bra. Byggstartsindex ligger på plus inom många av dessa projektkategorier även om det kan skilja sig geografiskt.

I den färska rapport Sverige Bygger precis tagit fram framgår även att mellanstora kommuner med 25 000 till 50 000 invånare utvecklats bättre än både större och mindre kommuner. Byggstartsindex för detta segment kommuner (57 st) ligger på +4,1 procent, medan motsvarande index för såväl större som mindre kommuner är negativt.

Det ser inte ljust ut om vi tittar på den del av projektmarknaden som gått in i projekteringsskede, generellt sett ligger Projekteringsindex för allt byggande av projekt mellan 1-500 miljoner kronor på -11,3 procent. Detta om man jämför den uppskattade framtida byggkostnaden på projekt som projekteringsstartat perioden mars 2018-februari 2019 jämfört med föregående 12 månadersperiod.

Annons

Annons

Annons