Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Omfattande VA-projekt i centrala Örebro

Befintliga VA-ledningar i Svartån byts ut. Foto: Örebro Vatten och Avlopp
Befintliga VA-ledningar i Svartån byts ut. Foto: Örebro Vatten och Avlopp
Publicerad av
Peter Höök - 21 mar 2019

Under våren blir det begränsad framkomlighet på broarna förbi Strömpis, samt på Kansligatan vid Slottet i centrala Örebro. Örebro Vatten och Avlopp kommer att lägga nya vatten- och avloppsledningar under broarna och bygga pumpstationer. Arbetet pågår från slutet av mars till mitten av maj.

– Befintliga VA-ledningar ligger nere i Svartån och är från början av 1900-talet, säger Jan Rönnkvist, projektledare på Vatten och avlopp. De gamla VA-ledningarna tas ur drift och ersätts av nya ledningar. Arbetet utförs för att minska risken för framtida läckor och för att förenkla kommande underhåll av ledningarna.

Samtidigt som Örebro kommun arbetar på platsen kommer Slottet/Statens fastighetsverk att byta ut sina gamla VA-ledningar i Kansligatan, och Stadsnät kommer att förlänga fibernätet i Kansligatan så det når till pumpstationerna. Dessutom kommer el dras fram till parkeringsautomaten vid Slottet och till pumpstationerna.

– Vi tar tillfället i akt och samordnar arbetet med flera andra aktörer när grävarbete ändå pågår. Det gör att vi undviker återkommande störningar för örebroare och besökare, säger Jan Rönnkvist.

Annons

Annons

Annons