Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Trafikverket häver kontraktet för tunneldelarna på Lovön

Häver kontrakt på grund av bristande arbetsmiljö.  Foto: Trafikverket
Häver kontrakt på grund av bristande arbetsmiljö. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 12 mar 2019

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med LSAB, Lovön samverkan, den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö. Den måndag 11 mars, meddelades entreprenören om hävning av kontraktet. Trafikverket anser att entreprenören brister i sitt arbetsmiljöarbete.

– Vårt uppdrag är att bygga bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm enligt tidplanen, till rätt kostnad och till rätt kvalitet på ett sätt som innehåller kraven på en säker arbetsmiljö. En säker arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan i projektet och efter att ha utvärderat entreprenörens arbetsmiljöarbete under en lång tid har Trafikverket landat i detta beslut. Vi bedömer därför att en ny upphandling skapar bättre förutsättningar för leverans av det återstående arbetet, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.

Nästa steg är att Trafikverket kommer att göra en ny upphandling av de återstående arbetena. Man kan i dagsläget inte säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få för projekt E4 Förbifart Stockholm men målet är att fullfölja projektet på ett framgångsrikt vis med en annan leverantör och på det viset minimera tids- och kostnadspåverkan.

Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa har ingått två entreprenadkontrakt. I dessa entreprenadkontrakt är Trafikverket beställare och konsortiet entreprenör. Avtalet tecknades den 2 augusti 2016 och kontraktssumman är ca 3.5 miljarder kronor. Entreprenadkontrakten har för konsortiets räkning övertagits av Lovön Samverkan som är generalentreprenör för delprojekt Tunnel Lovö i E4 Förbifart Stockholm.

I de två entreprenaderna, norra resp södra Lovön, ingår det att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Cirka 14 procent av tunnelarbetena är färdiga, vilket motsvarar ungefär 2 kilometer tunnel.

Annons

Annons

Annons