Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Förflyttar VA-ledningar från E20 genom Alingsås

Omfattande VA-arbete i Alingsås. Foto: Alingsås Kommun
Omfattande VA-arbete i Alingsås. Foto: Alingsås Kommun
Publicerad av
Peter Höök - 08 mar 2019

En stor del av det centrala VA-systemet i Alingsås byggdes före 1960. Senare på 50-talet kom nuvarande E20 till, och när vägen anlades togs ingen hänsyn till de VA-ledningar som löpte i området även om delar av dem fick läggas om. Det gör att det finns en del huvudvattenledningar rakt under eller i nära anslutning till vägbanan, och det var just en sådan som sprang läck vid Svearondellen för någon månad sedan.

– En sådan läcka är så klart inte roligt att få vid en så stor väg som E20. Men det här arbetet startade långt tidigare och syftet är inte bara att förhindra läckor. Det är också ett måste att frigöra vissa delar av E20 från VA-ledningar eftersom vi inte riktigt vet vad som ska hända med vägen. När vi är klara med projektet så har vi på VA-avdelningen möjliggjort de alternativ som varit på tapeten med E20 hittills, förklarar Gert-Inge Claesson.

Projektet omfattar en stor del av staden och den senaste tiden har ett par etapper pågått. Från Blomsterhaga har man snart jobbat sig in längs Kristineholmsvägen ända fram till Sandbergsvägen, och den delen beräknas bli klar att använda nu till sommaren. Detsamma gäller biten från Brukavägen ner till korsningen mellan Afzelievägen och Mariedalsvägen, som också ska stå klar inom några månader.

– Där har vi nu tagit bort de sista så kallade ”bona-rören” som fanns i Alingsås. Det är ett äldre och svårbemästrat rör, så det är bra att vi är av med det. Överlag blir detta en rejäl uppfräschning med nya rör och vi passar så klart också på att ta med avloppsrör när vi ändå gräver, säger Gert-Inge Claesson.

Markus Thunberg, gatuchef på Alingsås kommun, betonar även han att man i möjligaste mån samordnar flera tänkta arbeten från olika delar av kommunens organisation, både för att hålla nere kostnader och för att minska trafikstörningar.

- På Kristineholmsvägen anläggs det en helt ny gång- och cykelbana och även Alingsås Energi är på plats och lägger ner nya ledningar. När vi börjar på Järnvägsgatan kommer en ny gc-bana att anläggas för att förbinda Gerdskastigen med södra sidan av järnvägsstationen och även fortsätta fram till Göteborgsvägens korsning med Stråhles allé, säger Markus Thunberg.

De två första etapperna är bokstavligt talat en början från varje håll eftersom slutmålet är att bygga ihop det nya VA-nätet ända från Sandbergsvägen till vattentornet i Mariedal. Den tredje etappen blir att ta sig från Stampens kvarn upp till Stråhles Allé, och det arbetet kommer påbörjas under 2019.

– Det fanns en fördelningsstation vid Gerdskastigen som vi utgår ifrån. Därifrån tar vi oss vidare upp på Järnvägsgatan och rundar Beijer vidare in mot Stråhles Allé, berättar Gert-Inge Claesson, och fortsätter:

– Det är så långt vi har projekterat. Sen återstår det att ta sig ifrån Stråhles Allé upp till korsningen vid Mariedalsvägen, vilket vi har börjat titta på men inte är helt klara med. Från andra hållet ska vi från Blomsterhaga ta oss ner via Jungmansgatan och Ankargatan till Stampens kvarn och knyta ihop det. Men det dröjer några år innan vi är framme med hela sträckningen, säger Gert-Inge Claesson.

När projektet är klart kommer de flesta vattenledningar under E20 att vara borta. Det som återstår då är endast några passager som löper tvärs under vägen.

Annons

Annons

Annons