Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Nytt parkeringshus i Sundsvalls stadskärna

Fler parkeringar i centrala Sundsvall. Foto: Sundsvalls kommun
Fler parkeringar i centrala Sundsvall. Foto: Sundsvalls kommun
Publicerad av
Peter Höök - 08 mar 2019

I Stadsvision Sundsvall anges att det är viktigt att Sundsvalls stadskärna växer och innehåller fler verksamheter. Då är parkeringshus ett effektivt sätt att lösa parkeringsbehoven. Parkeringar på marken tar upp stora ytor som kan användas för verksamheter som tillför staden liv och rörelse. Sundsvalls kommun förbereder nu en förstudie och undersöker möjligheten till att bygga ett centralt beläget parkeringshus söder om Selångersån.

Sundsvalls kommuns parkeringsstrategi, som beslutades 29 maj 2017, beskriver hur parkering inom befintlig och planerad bebyggelse ska utformas. För att uppnå den attraktiva stadsmiljö som Stadsvision Sundsvall pekar mot har parkeringsstrategin en central roll.

– Jag är väldigt glad över att vi nu kan bygga ett parkeringshus och på så vis få fler parkeringar i centrala Sundsvall. Det är något som efterfrågas av många, och genom att vi planerar för ett parkeringshus istället för ytparkering har vi också chansen att få fler parkeringar på mindre utrymme, säger Anders Hedenius, Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Det finns mycket mark som idag upptas av kvartersparkeringar i stadens centrum, vilket har en klart negativ inverkan på skapandet av en attraktiv innerstad. Detsamma gäller gatuparkeringarna som upptar en stor del av marken. Parkering på gator och attraktiv mark är utrymmeskrävande och bidrar inte till en levande stadsmiljö i stadens centrum. Parkeringshus och garage under mark är ett mer yteffektivt sätt att ordna parkering.

I Sundsvall finns en övervikt av allmänna parkeringar norr om Selångersån och fler parkeringsplatser behöver därför tillskapas på södra sidan av ån. Våra långtidsparkeringar i form av parkeringshus är båda byggda norr om centrum, vilket ger ett onödigt trafikflöde genom staden för de som kommer från söder och väster. För att hålla nere söktrafiken i centrum ska det finnas attraktiva parkeringshus för besökande vid infarterna till centrum.

– Nya parkeringshus söder om Selångersån gör att de bilister som kommer västerifrån och söderifrån inte behöver åka genom stan för att parkera. Det avlastar även befintliga parkeringshus då en omflyttning sker, säger Anders Hedenius.

Byggnation av parkeringshuset Stuvaren vid Landsvägsallén pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2019/2020. Nu påbörjar kommunen en förstudie av ett nytt parkeringshus på kvarteret Borgmästaren, i korsningen Skolhusallén/Norra järnvägsgatan. Bygget av ett nytt parkeringshus kan finansieras av parkeringavgiftsintäkter men även till viss del av parkeringsköp. Parkeringsköp betyder förenklat att ägaren till en fastighet, istället för att behöva bygga egna parkeringar inom fastigheten, tillåts använda redan befintliga parkeringsplatser i närheten av fastigheten – mot ersättning. Ersättningen som kommunen får in kan i sin tur användas för att finansiera byggnationen av ett nytt parkeringshus.

Annons

Annons

Annons