Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Fritt fram för fisken i Rällsälven

Faunapassagen byggs i form av ett 350 meter långt naturliknande omlöp förbi kraftverksdammen. Foto: Mälarenergi
Faunapassagen byggs i form av ett 350 meter långt naturliknande omlöp förbi kraftverksdammen. Foto: Mälarenergi
Publicerad av
Peter Höök - 05 mar 2019

Nu bygger Mälarenergi en faunapassage – en vandringsväg för fisk och andra vattenlevande djur - vid Rällsälvs kraftverk i norra Örebro län. Faunapassagen byggs i form av en 350 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksfallet, och beräknas stå färdig i slutet av maj 2019. Åtgärden kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan och är en del av EU:s vattenmiljöprogram LIFE IP Rich Waters.

Faunapassagen byggs inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters, ett EU-finansierat projekt som bland annat genomförs i Örebro län. Projektet tar sig an de allvarligaste miljöproblemen i våra gemensamma vatten.

Annons

Annons

Annons