Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Bygger vägtunneln mellan Hjulsta och Akalla

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 20 feb 2019

Nu börjar Trafikverket spränga ut det som ska bli vägtunneln mellan Hjulsta och Akalla. Man spränger från båda hållen, norrifrån och söderifrån, och sprängningsarbetet planeras pågå över sommaren. Hela tunnelsträckan beräknas vara utsprängd 2021.

Det utsprängda schakt som ska bli infarten till tunneln och leda fordonstrafiken från Häggviks trafikplats söder ut, har nu nått fram till den bergvägg där Förbifartens nordligaste tunneldel börjar sprängas fram. Tunneln sträcker sig mellan Akalla och trafikplats Hjulsta där trafiken kommer att mynna ut på en vägbro över E18 och Mälarbanan. Även den södra tunnelmynningen från Hjulstahållet sprängs ut med start under senvåren. Ett arbete som tar cirka tre månader.

I Häggvik pågår arbetet med jord- och bergschakt med sprängningar i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Detta möjliggör byggnationen av två, 200 meter långa betongtunnlar.

Arbetet med infarten från Hjulsta trafikplats in i Akalla bergtunnel startar i april/maj. Sprängningarna pågår i tre månader. Söder om trafikplats Hjulsta pågår det också sprängningar av bergtunneln vid Hjulsta/Vårberga vilket beräknas pågå i tre månader.

Annons

Annons

Annons