Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Gamla Storbron i Sundsvall rivs

Foto: Sundsvall kommun
Foto: Sundsvall kommun
Publicerad av
Peter Höök - 20 feb 2019

Sundsvalls kommun ska bygga en ny modern Storbro i ungefär samma läge som den befintliga bron. Innan den nya Storbron som ska stå färdig hösten 2020 kan byggas, så måste den gamla Storbron rivas. Ett arbete som påbörjas inom kort.

– Storbron är en av de äldsta broarna i Sundsvall och fungerar som en viktig länk över Selångersån och i vår trafikmiljö. Den har förbundit de södra och norra delarna av centrala Sundsvall sedan i mitten av 1800-talet, säger Stefan Näslund, sektionschef vid Sundsvalls kommun.

Den nuvarande Storbron stod klar vid midsommar 1936. Den gamla träbron hade då ersatts av dagens Storbro. En 15 meter bred och 65,2 meter lång balkbro i tre spann med brostöd och broöverbyggnad i armerad betong och en körbana med beläggning av asfalt och skyddsbetong. Kostnaden för bygget landade på 276 154 kronor. Sedan 1936 har Storbron endast genomgått smärre förändringar och reparationer.

Företaget Delete Service lämnade ett anbud som var det för kommunen mest fördelaktiga. Anbudssumman uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor.

– Vi har tilldelat uppdraget till företaget Delete Service AB som är anlitad entreprenör för rivningsarbetet. De planerar att påbörja sitt arbete under första veckan i mars, säger Mats Lögdal, bygg- och projektledare vid Sundsvalls kommun.

Först saneras bron från miljöfarligt material såsom exempelvis asfalt. Därefter påbörjas rivningsarbetet där bron klipps, bilas eller sågas ner del för del. Saneringsarbetet beräknas pågå några veckor innan rivningen kan påbörjas. 

För att underlätta arbetet och minska spridning av damm under saneringsarbetet sätts ett tält upp över de brodelar där arbetet pågår. Tältet är flyttbart och kommer att flyttas längs bron vartefter olika moment sker under saneringen.

– Eftersom det är en stor, tung betongbro över vatten som vi ska riva så behöver vi sakta ta ned den del för del. Ett arbete där vi måste ta hänsyn till de risker som finns i samband med rivningsarbeten, säger Mats Lögdal.

– Ur arbetsmiljösynpunkt är rivning av stora tunga betongkonstruktioner alltid kritiska. Det är också väldigt viktigt att obehöriga respekterar avstängningarna både på land och vatten och håller sig utanför arbetsplatsområdet, säger Mats Lögdal.

 

Annons

Annons

Annons