Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Utvecklar lösningar för översvämningskontroll

Foto: Högskolan i Halmstad
Foto: Högskolan i Halmstad
Publicerad av
Peter Höök - 18 feb 2019

Städer och universitet runt Östersjön arbetar med att utveckla en lösning för översvämningskontroll. Lösningen ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget, som kallas för NOAH, kommer att hjälpa städer att förebygga översvämningar, och att minska mängden föroreningar i Östersjön. Högskolan i Halmstad är en av projektets partners.

Att effektivt hantera dagvatten är ett av de största miljöproblemen som städer runt Östersjön står inför idag. Klimatförändringar orsakar intensiva regnoväder och stormar i Östersjöregionen. Städernas avloppssystem är inte dimensionerade för att hantera nederbördsmängderna, och därför blir översvämningar allt vanligare i tätbebyggda områden. Översvämningar leder till en ökad risk för att orenat avloppsvatten spolas ut i naturen från städernas avloppssystem. Detta är skadligt för såväl människor som miljö, eftersom vattnet innehåller en för hög mängd näringsämnen, skadliga substanser och patogena mikrober som kan orsaka sjukdomar.

Städer och tätbebyggda områden kan förbereda sig för översvämningar genom förbättrad planering och självanpassande avloppssystem. Projektet NOAH sammanför nio städer och vattenverk, sju akademiska forskningsinstitutioner och två paraplyorganisationer från länderna runt Östersjön, från öst till väst och från norr till söder. De olika geografiska områdena står inför olika utmaningar – och på samma sätt varierar expertisen hos de olika projektparterna, vilket är en viktig fördel för NOAH. Vattenverken bidrar till exempel med praktisk kunskap gällande avloppshantering i urbana områden.

NOAH strävar efter att skapa ett koncept för holistisk planering och implementering av smarta avloppssystem i tätbebyggda områden. Holistisk planering kombinerar dagvattenhantering med spatial planering, följt av utveckling av smarta avloppssystem, för att öka motståndskraften mot klimatförändringarnas följder.

I projektet representeras Sverige av Högskolan i Halmstad och av Söderhamn. Högskolan i Halmstad bidrar med kompetenser som handlar om organisatorisk riskhantering. Högskolan kommer att arbeta med att identifiera kunskapsluckor inom området, och med att beräkna ekologiska risker. En representant från Högskolan i Halmstad ingår också i NOAH:s styrgrupp.

Annons

Annons

Annons