Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Scheiwiller Svensson gör detaljplaner för ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt

Foto: Scheiwiller Svensson
Foto: Scheiwiller Svensson
Publicerad av
Peter Höök - 11 feb 2019

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. De klassiska boskapshallarna i områdets västra del är över hundra år gamla och blåklassificerade av Stockholms stadsmuseum. Tillsammans med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg jobbar Scheiwiller Svensson med den nya detaljplanen för boskapshallarna, som ingår i Stockholms Stads detaljplaneetapp 1.

Scheiwiller Svensson och Atrium Ljungberg siktar på att fylla boskapshallarna med kultur, i ordets bredaste bemärkelse. Visionen är att det ska finnas plats för ung, urban kultur som i nyligen nedlagda Nobelberget. Men också klassisk kultur, som museer.

– I boskapshallarna ska också finnas plats för restauranger, barer och saluhallar, säger Martin Lundin, arkitekt på Scheiwiller Svensson. I kombination med kontor och kanske kreativa skolor så finns potential till en spännande plats, ett nav i stadsdelen. I den största hallen kommer flera av aktörerna kunna dela på en gemensam publik miljö, fortsätter han.

Konkreta intressenter finns i alla genrer av verksamheter. Utmaningen ligger nu i att förbereda detaljplanen och den närmaste stadsmiljön för ett brett spektrum av framtida, okända användningsområden för boskapshallarna. Detta samtidigt som byggnadernas ursprung och historia tas om hand och framtidssäkras på ett smart sätt. I Scheiwiller Svenssons team ingår även byggnadsantikvarie och landskapsarkitekt.

Slakthusområdet har anor från 1900-talets början. Stadsdelen ligger i södra Stockholm och är den mest betydande delen av utvecklingsprojektet Söderstaden. Under ett decennium ska det förvandlas från industriområde till levande stadsdel, med inspiration från New Yorks Meatpacking District och Londons Kings Cross.

Boskapshallarna ingår i den första etappen för omvandlingen av området. Samråd äger rum under hösten 2019.

– Vi vill göra Slakthusområdet till hela Stockholms mötesplats för mat, kultur och upplevelser, säger Jon Allesson, ansvarig för affärsutveckling inom stadsinnovation på Atrium Ljungberg. Det är en historisk plats med fantastiska förutsättningar att bli en levande, hållbar och innovativ stadsdel.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons