Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Förbättrar vattenkvaliteten i sjön Bolmen

Foto: Sydvatten
Foto: Sydvatten
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2019

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen.

Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden. Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter. Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden.

Bland annat ska man upprätta en handlingsberedskap för att minska riskerna för utsläpp eller annan negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön.