Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Ny vd för Nordiska VA-Teknik

Foto: Nordiska VA-Teknik .
Foto: Nordiska VA-Teknik .
Publicerad av
Peter Höök - 07 feb 2019

VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Infrastrukturen för vatten och avlopp behöver förnyas, anpassas och byggas ut för att möta de krav som klimatförändringar, hållbart miljöarbete och urbanisering ställer. Det känns både viktigt och spännande att vi är med på den resan,säger Fredrik Jonsson ny vd för Nordiska VA-Teknik

Infrastrukturen inom VA kommer att förändras och utvecklas enormt de kommande åren, menar Fredrik Jonsson som nyligen tillträdde som vd för Nordiska VA-Teknik.  Nordiska VA-Teknik  består idag av Norvatek, ASB, Emendo och ELVA – fyra företag som erbjuder den samlade kompetens som behövs i dagens VA-projekt.

– Eftersom det handlar om stora investeringar är det viktigt att de lösningar kommuner och andra VA-konsumenter väljer är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Här ser jag stora möjligheter för Nordiska VA-Teknik att tryggt lotsa sina kunder till den bästa lösningen, säger Fredrik Jonsson.

Det finns ett stort behov av att modernisera äldre anläggningar så att de klarar dagens krav på prestanda och arbetsmiljö. Ombyggnation och renovering är därför en viktig del av Nordiska VA-Tekniks verksamhet. En annan sida som företaget kommer att utveckla är ELVAs och Emendos reningsstationer och tekniken runt dem.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons