Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Vinner Norges största stadsutvecklingsprojekt

Fjordbyen, en ny stadsdel sydväst om Oslo. Foto: Terje Løchen
Fjordbyen, en ny stadsdel sydväst om Oslo. Foto: Terje Løchen
Publicerad av
Peter Höök - 07 feb 2019

I Lierstranda, en halvtimme från Oslo, planeras en ny stadsdel med attraktiva, urbana bostadsområden utmed fjorden. Åtta nationella och internationella team lämnade in tävlingsförslag och LINK arkitektur, i samarbete med WSP och Multiconsult, utsågs till vinnare.

Eidos Eiendomsutvikling är Lierstrandas största markägare och leder arbetet med att utveckla Fjordbyen, Norges största stadsutvecklingsprojekt. Här ska förorenad mark och nedlagda industrier omvandlas till bostäder för 20 000 invånare och kommersiella fastigheter för lika många arbetstillfällen.

– Denna typ av projekt kräver kompetens inom såväl hållbarhet som stadsutveckling, någonting som vi har expertkunskap inom i alla våra tre länder. Vi gläder oss oerhört åt att få vara med och utveckla Fjordbyen, säger John Lydholm, vd LINK arkitektur.

LINK arkitektur, i samarbete med WSP och Multiconsult, har tilldelats uppdraget att ta fram en ny översiktsplan, konsekvensanalyser samt detaljplaner för vissa delar av området. Översiktsplanen är själva grovskissen över området och helt central för det fortsatta arbetet. Projektet startar omgående och kommer att pågå till 2021, då planen ska antas. Själva genomförandet kommer däremot att pågå i flera årtionden. Utvecklingen av området är en krävande process med flera kritiska funktioner såsom en ny trafikknutpunkt, teknisk infrastruktur och gatunät.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons