Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Förbättrar dammsäkerheten vid Hylte kraftverk

Statkraft genomför omfattande dammsäkerhetshöjande åtgärder i Nissan. Foto: Scaba Prokec
Statkraft genomför omfattande dammsäkerhetshöjande åtgärder i Nissan. Foto: Scaba Prokec
Publicerad av
Peter Höök - 06 feb 2019

Energibolaget Statkraft investerar 380 miljoner kronor i ökad dammsäkerhet uppströms Hylte kraftverk i ån Nissan i Hyltebruk i Halland. Projektet avser att anläggningen ska genomgå säkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängd i framtiden. Hylte dammanläggning innehåller ett antal dammar som är byggda i början av 1900-talet och som är i dåligt skick och inte uppfyller dagens krav.

Totalt finns i Nissan och Jakobssjö 18 dammar (fysiska invallningar som tillsammans skapar vattenmagasin). I Nissan är det fyra dammar, i Jakobs sjö närmast Hylte kraftverk är det 14 dammar.

De nu aktuella arbetena avser tre av dammarna i Nissan. En damm i betong byggs jämte nya utskov, en jorddamm byggs och dammslänterna förstärks. Därtill installeras instrument för dammövervakning. Arbetena i Jakobssjö innefattar dammtåförstärkning med dränering och instrumentering på åtta av dammarna.

– Vi bygger en jorddamm och en betongdamm, inkluderande fyra nya luckor för utskov, och en ny anslutande jorddamm, berättar Monica Engman, som är Statkrafts projektledare.

Det handlar om klass B-dammar och flödesklass 1, vilket innebär att de ska klara så kallade 10.000-årsflöden. Totalt ökas spillkapaciteten från 200 till över 400 kubikmeter per sekund.

– Betong är alltid betong, säger Monica Engman, men det är en konst att bygga jorddammar, det är fråga om en speciell konstruktion. Det är stora krav på material, hur man bygger och att följa de tillstånd som finns för vattenvägen.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons