Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Trafikverket säkrar kraftförsörjningen

Foto: Coromatic
Foto: Coromatic
Publicerad av
Peter Höök - 05 feb 2019

Coromatic ska leverera reservkraftverk och tillhörande service till Trafikverket. Detta står klart efter att företaget vunnit två offentliga upphandlingar. Bakgrunden till affärerna är att Trafikverket ytterligare vill förstärka kraftförsörjningen till sitt kommunikationsnät för järnvägen och där spelar reservkraftsanläggningarna en viktig roll för att säkra driften av kommunikationen i händelse av ett strömavbrott.

­– Redan idag har vi ett väl utbyggt reservkraftsnät för våra kommunikationssystem men nu förstärker vi ytterligare denna kritiska infrastruktur på fler platser i landet. Totalt handlar det om en utbyggnad med ett 90-tal anläggningar, säger Christer Jonsson, projektledare på Trafikverket.

Reservkraftverken kommer att levereras nyckelfärdiga och anpassade efter Trafikverkets specifika krav avseende säkerhet, design och hållbarhet. Utöver själva reservkraften kommer Coromatic ansvara för både planerad och akut service av Trafikverkets samtliga reservkraftsanläggningar för järnvägsnätet i hela Sverige.

– Coromatic var det företag som bäst uppfyllde kraven i upphandlingen av reservkraftsanläggningarna, samtidigt som de med sin långa erfarenhet och starka lokala närvaro i landet blir en viktig leverantör av service av reservkraften, säger Christer Jonsson.

Coromatic har lång erfarenhet av att säkra kraftförsörjningen för en rad samhällskritiska funktioner och har sedan tidigare arbetat med Trafikverket. Med de nya avtalen fördjupas samarbetet ytterligare.

– Att Trafikverket har valt Coromatic som leverantör av reservkraft och dessutom tilldelat oss serviceavtalet för reservkraften, är givetvis ett mycket bra bevis för både kvaliteten i våra lösningar och tjänster och den kostnadseffektivitet som vi kan erbjuda, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för reservkraft på Coromatic.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons