Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Stadsrevisionen riktar kritik mot Göteborgs Spårvägar

Foto:  Göteborgs Spårvägar
Foto: Göteborgs Spårvägar
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

Stadsrevisionen lämnar i sin granskning av Göteborgs Spårvägars verksamhet 2018 allvarlig kritik inom arbetsmiljö samt för bolagets brister i efterlevnad av gällande regelverk. Stadsrevisionen tar även upp brister i bolagets interna styrning och kontroll med anledning av de visselblåsanmälningar som rapporterades under 2018.

Att medarbetare har vänt sig till stadens visselblåsarfunktion och inte fått gehör i den egna organisationen ser Nils-Gunnar Ernstson som brist på tillit och respekt mellan ledning och medarbetare.

– Göteborgs Spårvägar ska självklart vara en öppen organisation, där man som medarbetare ska lyfta det som inte fungerar till sin chef. Samtidigt har vi ett ansvar för att säkerställa och förbättra systematiken för hur synpunkter, avvikelser och förbättringar tas om hand och följs upp, säger Nils-Gunnar Ernstson.

Stadsrevisionen har också granskat det systematiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet inom spårvagnsdriften, där brister med koppling till arbetssituationen i trafiken, fackliga samverkanssystem samt internkommunikation redovisas.

– Vi ökar fokus på den pressade arbetssituation som våra medarbetare i trafiken känner av på grund av den trafiksituation som råder i Göteborg. Det handlar om körtider och förseningar, men vi har också utmaningar när det gäller rekrytering och bemanning, säger Nils-Gunnar Ernstson. Vi har också en pågående dialog med våra fackliga parter Kommunal Väst och Vision kring de oklarheter som råder i våra samverkanssystem.

Under hösten 2018 har Göteborgs Spårvägar inlett program med åtgärder kring styrning, ledning och uppföljning, där bolagets chefer är nyckelpersoner. Samtidigt pågår arbetet med den nya koncernstrukturen med anledning av avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad avseende den nya organiseringen av spårvagnsverksamheten.

– Parallellt med att vi sätter den nya organisationen utvecklar vi en kraftfull handlingsplan för att säkerställa styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten i linje med stadsrevisionens rekommendationer, säger Nils-Gunnar Ernstson. Vi behöver återupprätta stoltheten med att vara en viktig medarbetare i en verksamhet som har stor betydelse för göteborgarna varje dag, året om.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons