Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Ramboll anlägger våtmark i Tierp

Siggebobäcken utanför Tierp. Foto: Ramboll.
Siggebobäcken utanför Tierp. Foto: Ramboll.
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2019

Att anlägga en våtmark är komplext. Hela vattensystemet beaktas genom modellering och fältinmätningar för att klargöra bland annat flöden, dimensionering och behov av fördröjningstid. Det krävs avancerad hydrologisk modellering och drönarscanning över delar av utredningsområdet kan bli aktuellt.

– På Ramboll har vi stor erfarenhet av att identifiera hållbara åtgärdslösningar i komplexa vattensystem och har i flera projekt utrett lokalt åtgärdsarbete i vattendrag uppströms för att minska översvämningsrisker. Att vara med och utforma våtmarksmiljöer på det här sättet är inte lika vanligt, vilket gör det här projektet speciellt och extra roligt att arbeta med, säger Henrik Bodin-Sköld.

Utredningen inleddes strax innan sommaren och bedöms pågå fram till årsskiftet medan själva åtgärdsarbetet väntas genomföras under 2019. Flera kompetenser från Ramboll kommer samverka i projektet, bland annat vattenexperter, landskapsarkitekter, BIM-experter och fältmätningsexperter.

I projektet läggs tonvikt även på bäck- och våtmarksmiljöns estetiska utformning. Åtgärderna ska genomföras på ett sätt som ger sociala mervärden, exempelvis genom att skapa tilltalande miljöer där Tierpborna kan vistas, som kan utvecklas ytterligare i framtiden.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons