Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Nordisk Bergteknik köper grundläggaren Pålab

Foto: Pålab
Foto: Pålab
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2019

Nordisk Bergteknik har förvärvat Pålab Holding med helägda dotterbolagen Pålaktiebolaget Svenska samt Pålab Fastighetsförvaltning med bas i Göteborg. Samtidigt förvärvas även 100 procent av GeO Pålen.

Pålab är en aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad organisation med egna medarbetare och maskiner. Pålab grundades 2003, har huvudkontoret i Kungälv och verksamheten omsätter totalt cirka 230 miljoner kronor med ett EBITDA överstigande 40 miljoner kronor på årsbasis.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills varit koncernens stora huvudområden. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Pålab. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. Pålab har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten. Förvärvet är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik och baserat på 2018 årsomsättning taktar den nya koncernen en omsättning över 800 miljoner kronor, säger Thomas Brue, vd Pegroco Invest.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare, säger Andreas Christoffersson, vd för Nordisk Bergteknik.

–Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt beroende av uppdragens karaktär. Nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Björn Peterson, vd för Pålab.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 155-180 miljoner kronor, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling om maximalt 25 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i Pålab under åren 2019 och 2023. Finansiering sker genom att Pegroco tillskjuter kapital om 35 miljoner kronor, sedvanliga förvärvslån från bank samt att säljarna återinvesterar en del av köpeskilligen i Nordisk Bergteknik.

Pålab kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag per den 1 februari 2019.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons