Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Trafikverket planerar vidare för Hjulstabron

Bild: Trafikverket
Bild: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

Trafikverket arbetar vidare med planen för Hjulstabron fast projektet inte har finansiering. Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste fyra åren. Planen revideras dock var fjärde år. Vi ska därför under de närmaste åren fortsätta att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.

Syftet med att bygga en ny Hjulstabro är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste åren. Planen revideras dock var fjärde år. Trafikverket fortsätter därför under de närmaste åren med att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.