Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Ystad Hamn sätter rekord

Foto: Ystad Hamn
Foto: Ystad Hamn
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

Statistik från fjolåret visar att Ystad Hamn under 2018 nådde nya rekordnivåer. Såväl godstrafiken som antalet lastfordon, personbilar och passagerare ökade. Polferries och Bornholmslinjen har utökat sin trafik med fler turer jämfört med föregående år.

När statistiken för året sammanställts kan Ystad Hamn återigen se tillbaka på en rekordperiod. Både 2015, 2016 och 2017 slog hamnen nya rekord och denna trend fortsatte även under 2018. Både godstrafiken och antalet lastfordon, passagerare och personbilar fortsatte att öka, och Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström kan åter konstatera att verksamheten i hamnen går mycket bra.

– Det är riktigt glädjande att våra och våra kunders ansträngningar tillsammans med en fortsatt tillväxt i marknaden ger utdelning. Ystad Hamn är en av Sveriges största hamnar, säger han.

Ystad Hamn är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm, den tredje största färjepassagerarhamnen, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen.

Ökningen av passagerare står till största delen att finna i trafiken till Bornholm medan ökningen av gods rör den polska trafiken. Antalet järnvägsvagnar fortsätter att minska och har åtminstone för tillfället försvunnit helt i början av januari 2019. Antalet bussar har ökat ordentligt vilket i första hand beror på att Bornholmslinjen, sedan rederiet tog över trafiken Ystad-Rönne, driver en busslinje i egen regi från Köpenhamn. Men även antalet bussar i Polentrafiken har ökat under året.

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons