Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 18 2019
Senaste Nytt

NCC bygger om nordvästra Skånes kommunikationsnav

Illustration: Tengbom
Illustration: Tengbom
Publicerad av
Peter Höök - 30 jan 2019

Helsingborg C, tidigare kallad Knutpunkten, är nordvästra Skånes kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar och en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar.

– Tillsammans med NCC gör vi Helsingborg C till en attraktiv mötesplats som tydliggör stationens plats i staden, samtidigt som det blir en tryggare, modernare och mer bekväm miljö för de 40 000 besökare som passerar varje dag, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Uppdraget är den andra av två etapper av en omfattande ombyggnad. I den första etappen som pågick under åren 2014–2016 byggde NCC fem våningar nya kontorsytor på uppdrag av Wihlborgs.

I detta uppdrag ska NCC bland annat förse byggnaden med en ny glasfasad som kommer ge en modern och inbjudande gestaltning samt bygga om innemiljön med bland annat plats för en helt ny matdestination.

– Vår strävan är att Helsingborg C ska fungera som vanligt under byggtiden och att såväl trafiken med båtar, tåg och bussar som de resenärer som dagligen passerar terminalen ska påverkas så lite som möjligt, säger Magnus Knöös, affärschef NCC Building.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan i två faser. I ett första skede har parterna tillsammans planerat, projekterat och budgeterat projektet samt enats om en riktkostnad för uppdraget. Ombyggnaden påbörjas i början av 2019 och beräknas vara klar i slutet av 2020.