Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Elvägar - ny transportinfrastruktur?

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 30 jan 2019

Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. Trafikverket demonstrerar i dag två olika lösningar för elvägar för tung trafik. Därutöver krävs ytterligare tester och studier för att få en helhetsbild.

Trafikverket investerar i kunskap och utveckling för att hantera konflikten mellan klimatmål och transportbehov. Genom att testa olika metoder för elväg får vi ett kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll av elvägar. Det ger oss ytterligare kunskap om en av flera tänkbara lösningar på utsläppsproblematiken. Projektet studerar elvägar för tung godstrafik men elvägar har potential även för personbilar.

Trafikverket demonstrerar två olika lösningar för elvägar för lastbilar. Vid sidan av de pågående testerna krävs ytterligare tester och studier för att få en helhetsbild kring elvägar. Trafikverkets Program Elvägar utreder ett flertal områden som teknik, miljöeffekter, kraftförsörjning, drift, underhåll och regelverk. Även ägande och finansiering samt hur transportsektorn och enskilda transportörer påverkas är viktiga områden att belysa.

Forsknings- och innovationsplattformen för elvägar finansieras av Trafikverket tillsammans med FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation. Inom de närmaste åren är planen att genomföra minst en pilot där hela kedjan, inklusive affärsmodeller testas. Sträckan ska vara omkring 20 km–30 km, på en lämplig plats i Sverige.

Flera tekniska lösningar för elväg kan bli aktuella. Olika tekniker kan vara bäst lämpade för skilda typer av trafik, slingor, slutna system eller fri trafik, topografi och områden, berg och dalar, stad eller landsbygd, liksom typ av fordon, bussar, arbetsfordon eller personbilar.