Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Roslagsbanan får nya dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund

Foto: NCC
Foto: NCC
Publicerad av
Peter Höök - 30 jan 2019

NCC ska bygga dubbelspår mellan stationerna Täby kyrkby och Kragstalund, en sträcka på 2,1 km. Med dubbelspåret kommer SL att kunna öka Roslagsbanans kapacitet och fler tåg kan trafikera sträckan och möjliggöra tätare trafik. Även trafiksäkerheten förbättras i och med att dubbelspåret byggs ut och att flera korsningar med järnvägen blir planskilda.

– NCC har stor erfarenhet av att bygga med pågående tågtrafik och vi planerar projektet för att miljön ska vara trafiksäker för allmänheten och arbetsmiljön ska vara säker för våra medarbetare, säger Ingegerd Simonsson, regionchef Civil East, NCC Infrastructure.

I samband med utbyggnaden görs åtgärder för att sänka bullernivåer bland annat genom bullerplank. NCC kommer även att bygga nya broar och göra avancerade stödkonstruktioner.

– Roslagsbanan används av många och tillsammans med SL kommer vi nu att planera arbetet för att i möjligaste mån minimera störningarna under byggtiden, säger Ingegerd Simonsson.

Kontraktet är en utförandeentreprenad och uppgår till drygt 280 MSEK. Affären orderregistreras i första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.