Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Tre nya Yh-utbildningar hos Trafikverksskolan

Foto: Trafikverksskolan
Foto: Trafikverksskolan
Publicerad av
Peter Höök - 29 jan 2019

Trafikverksskolan, Trafikverkets utbildningsenhet och en av Sveriges ledande utbildare i infrastruktur, får samtliga Yh-utbildningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskola. Förutom utbildningarna inom signal- och kontaktledningsteknik kommer Trafikverksskolan också starta en ettårig Yh-utbildning i banteknik till hösten 2019.

– Det är fantastiskt att vi blivit beviljade 100 procent av de järnvägstekniska utbildningar vi sökt och jag är oerhört stolt över våra medarbetare som varit med och gjort detta möjligt. Extra roligt är såklart att vi på nytt kan starta upp Yh-utbildningen inom banteknik. Detta stärker oss som utbildningsanordnare och ”sektorsdragare” för branschen, säger Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan.

I den unika järnvägsmiljön på Trafikverksskolans campusområde i Ängelholm har järnvägstekniker och lokförare skolats i över 60 år. De senaste åren har Trafikverksskolan utbildat signal- och kontaktledningstekniker genom sitt ettåriga Yh-program och fick 2018 beviljat att åter starta upp lokförarutbildningen.

Idag tar skolan ännu ett steg i rätt riktning genom att adderar en fjärde Yh-utbildning till sitt utbud och bidrar på så vis till att motverka den rådande kompetensbristen inom järnvägssektorn.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons