Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Sydvästlänken försenas ytterligare

Sydvästlänken,  Foto: Svenska Kkraftnät
Sydvästlänken, Foto: Svenska Kkraftnät
Publicerad av
Peter Höök - 29 jan 2019

Sydvästlänkens likströmsförbindelse mellan Barkeryd i Nässjö kommun och Hurva utanför Eslöv skjuts fram - igen. Det skriver Svenska kraftnät på sin hemsida. Förseningen kan få följden att elpriset även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå i Skåne. Enligt Svenska Kraftnäts uppskattning ska båda länkarna vara i drift 31 juli 2019.

Förskjutningarna av drifttagningen beror till stor del på att den omfattande testning som nu pågår drar ut på tiden. Tidigare identifierade problem har åtgärdats men funktioner behöver provas och säkerställas innan fortsatt drittagning av omriktarstationerna, som tillhandahålls av GE Grid kan ske.

Det är inte ett specifikt fel som uppehållit driftagningen utan det handlar om att få systemet att fungera under de förutsättningar som förekommer i det svenska stamnätet. De tekniska problemen handlar om att få alla funktioner att fungera och att alla komponenter ska samverka på ett tillförlitligt sett.

Under tidigare tester har bland annat ett antal avvikelser förekommit både i skydds- och kontrollsystemet som nu åtgärdats. Det har varit allt från rena kvalitetsavvikelser till nya mjukvarulösningar som behövts tas fram. Arbetet går hela tiden framåt med tester, avvikelsehantering och implementering av lösningar. Antalet avvikelser krymper hela tiden och en drifttagning av förbindelsen kommer allt närmare.

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons