Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Förhandlingar om ishavsbanan fortsätter

VR:s tåg i finska Lapplands huvudstad Rovaniemi. Den aktuella arbetsgruppens slutrapport är en förstudie om bansträckningen Rovaniemi–Kirkenes. Varken Finland eller Norge har fattat beslut om byggandet av banan eller om bansträckningen. Foto: Flickr./Phil Richards
VR:s tåg i finska Lapplands huvudstad Rovaniemi. Den aktuella arbetsgruppens slutrapport är en förstudie om bansträckningen Rovaniemi–Kirkenes. Varken Finland eller Norge har fattat beslut om byggandet av banan eller om bansträckningen. Foto: Flickr./Phil Richards
Publicerad av
Markku Björkman - 28 jan 2019

Finska Kommunikationsministeriet och representanter för Sametinget i Finland förhandlade den 25 januari om innehållet i de underliggande arbetsgruppernas rapporter och i slutrapporten bakom utredningen om Ishavsbanan. Mötet utgjorde en fortsättning på de förhandlingar som fördes i december.

Sametinget i Finland hade begärt förhandlingar enligt 9 § i sametingslagen om arbetet i den finsk-norska arbetsgrupp som gjort en utredning om Ishavsbanan och om innehållet i arbetsgruppens slutrapport och de underliggande arbetsgruppernas rapporter.

Kommunikationsministeriets och Sametingets förhandlingar avslutades den 25 januari 2019. Slutrapporten om projektet Ishavsbanan publiceras i månadsskiftet januari–februari.

För det fortsatta utredningsarbetet kring projektet Ishavsbanan inrättades tillsammans med Norge en arbetsgrupp med mandattiden 9.5-14.12.2018. Arbetsgruppen utredde sådana centrala frågor som krävs med tanke på banlinjen, såsom finansieringsfrågor, miljöaspekter och samiska frågor samt planerings- och tillståndsförfaranden.

I arbetsgruppen ingick representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Trafikledsverket (f.d. Trafikverket), Lapplands förbund, Sametinget i Finland och Skolternas byastämma och från Norge representanter för Samferdselsdepartementet, järnvägsförvaltningen och Finnmark fylke. Under arbetets gång hördes också representanter för andra intressentgrupper.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons