Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Nytt material förlänger betongens livslängd

MasterLife SRA 900 är en helt ny krympreducerare som på ett effektivt sätt reducerar betongens krympning. Foto: BASF
MasterLife SRA 900 är en helt ny krympreducerare som på ett effektivt sätt reducerar betongens krympning. Foto: BASF
Publicerad av
Peter Höök - 28 jan 2019

Med MasterLife SRA 900 introducerar Master Builders Solutions ett innovativt tillsatsmedel som förlänger betongens livslängd.MasterLife SRA 900 är en helt ny krympreducerare som på ett effektivt sätt reducerar betongens krympning och därmed risk för sprickbildning vilket ger en högkvalitativ och beständigare betong.

Krympningen innebär att betongens volym minskar som ett resultat av förändringar av betongens fukthalt. Två välkända typer av krympning är torkning som en följd av hydratiseringen av cementet (autogen krympning) och krympning i form av torkning genom att fukt frigörs till omgivningen. Alla typer av krympning kan leda till sprickbildning och därmed påverka betongkonstruktionens beständighet på ett negativt sätt.

– MasterLife SRA 900 reducerar inte bara den autogena krympningen utan även krympningen på grund av uttorkning hos fabriksbetong såväl som prefabbetong. Eftersom den kemiska mekanismen endast reducerar de inre kapillärkrafterna påverkas inte övriga mekaniska egenskaper negativt.", förklarar Raphael Breiner, Product Manager för Concrete Admixture Systems hos BASF.

Även med en dosering på endast 1 procent beräknat på viktprocent cement, reducerar MasterLife SRA 900 betongens krympning med upp till 55procent. Detta faktum reducerar sprickbildningen och förlänger livslängden. MasterLife SRA 900 är kompatibelt med en rad olika typer av cement och påverkar inte doseringen av flyttillsatsmedlet. Dessutom uppnår det klass A+, när det gäller VOC-utsläpp för alla relevanta prover, det vill säga avger praktiskt taget ingen emission.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons