Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Stora Infradagen 2019: ​Pengarna räcker inte till småvägarna

Landshövding Sten Nordin var en av talarna på Stora Infradagen i Stockholm. Foto: Länsstyrelsen Blekinge
Landshövding Sten Nordin var en av talarna på Stora Infradagen i Stockholm. Foto: Länsstyrelsen Blekinge
Publicerad av
Peter Höök - 25 jan 2019

– Problematiken är olika i storstäder och utanför dem, men det som behöver fixas är ganska lika. Blekinge fungerar som ett pendlarlän, och måste kunna utveckla det och då finns det stora brister i trafiksystemet. Infrastrukturpengarna kommer att förbättra läget, men, men det finns mycket att göra.

Det sade Sten Nordin, landshövding i Blekinge, när han på fredagen, tillsammans med Norrbottens landshövding Björn O Nilsson och Trafikverkets chef för nationell planering, deltog i en debatt om regionalpolitik under branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen. Stora Infradagen, som i år ägde rum för trettonde året i rad, samlar riks- och regionalpolitiker, ministrar, företagsledare och forskare för att diskutera framtidsfrågor med inriktning på infrastruktur, hållbarhet, kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

–  infrastrukturplan som läggs nu tar idag mer hänsyn till näringslivsfrågor och näringslivets behov och det är viktigt. Vi är positiva till satsningarna, men mycket ligger sent och mycket är inte tillfredsställande, speciellt när det gäller vägarna och deras underhåll. Det bromsar vår utveckling, menade Björn O Nilsson.

– Vi satsar mer än någonsin tidigare, 622,5 miljarder fram till 2029, plus ytterligare
90 miljarder från avgifter och skatter. Sedan tillkommer 90 miljarder från avgifter och skatter. 75 procent av medlen går till järnväg, resten i stort sett till vägarna och i viss mån Sveriges hamnar. Den största investeringen är höghastighetsbanorna – 230 miljarder. Det projektet ska genomföras sammanvägt, sade Lennart Kalander när han presenterade planen.

– Näringslivet är prioriterat i planerna och jag tycker att man satsar rejält, till exempel genom högre bärighet på viktiga vägar och satsningar på kapacitet, punktlighet och robusthet. Men de är riktigt att vi inte kan hålla det lågtrafikerade vägnätet på dagens nivå, vi hade behövt två miljarder till för att klara att upprätthålla standarden. Det kommer naturligtvis att ge sämre möjligheter för transporter på dessa vägar, sade Lennart Kalander.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons