Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Ånäsbron får grundförstärkning

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 25 jan 2019

Vid månadsskiftet januari och februari arbetar Trafikverket med att grundförstärka Norra Ånäsbron. Arbetet sker mellan 06.30 och 23.00, fördelat på två skift över dygnet. Detta medför att störningar i form av buller kan påverka dig som närboende i området på andra tider än normalt.

För att grundförstärka Ånäsbron använder man borrad stålpålning, som är en relativt tyst arbetsmetod. För att dämpa det buller som ändå uppstår placeras provisoriska bullerskärmar ut i anslutning till arbetsplatsen.