Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Ånäsbron får grundförstärkning

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 25 jan 2019

Vid månadsskiftet januari och februari arbetar Trafikverket med att grundförstärka Norra Ånäsbron. Arbetet sker mellan 06.30 och 23.00, fördelat på två skift över dygnet. Detta medför att störningar i form av buller kan påverka dig som närboende i området på andra tider än normalt.

För att grundförstärka Ånäsbron använder man borrad stålpålning, som är en relativt tyst arbetsmetod. För att dämpa det buller som ändå uppstår placeras provisoriska bullerskärmar ut i anslutning till arbetsplatsen.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons