Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Varje år saknas 1 500 maskinförare

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 24 jan 2019

Fredagen den 25 januari äger branschorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, årliga evenemang Stora Infradagen rum. I år har rekordmånga åhörare – en bra bit över 300 anmält sig för att lyssna på diskussioner om morgondagens infrastruktur, Sveriges konkurrensförmåga och om hur vi utvecklar den kompetens som behövs för att driva utvecklingen framåt mot 2030.

För ME och många andra närliggande branscher är den viktigaste och mest akuta frågan just nu kompetensförsörjning. Pensionsavgångarna inom ME:s 4 000 medlemsbolag innebär att nästan 2 000 maskinförare varje år försvinner. Det finns stora planer upplagda - och 700 miljarder kronor avsatta - för infrastruktursatsningar de kommande tio åren, men för få som kan och ska utföra dem på riktigt.

– Vi ser en livsfarlig kombination av stora pensionsavgångar och lågt intresse för yrkesförberedande utbildningar. Varje år kommer 300 nya maskinförare ut från gymnasieskolan, fast det egentligen borde vara minst 500. Samtidigt går mellan 1 800 och 2 000 maskinförare i äldre årgångar i pension varje år. Underskottet växer och det äventyrar redan idag Sveriges möjligheter till fortsatt tillväxt och utveckling, säger ME:s vd Hampe Mobärg.

– ME har tagit ett eget ansvar. Vi bedriver, i samarbete med kommunerna, maskinförarutbildning på åtta gymnasier i landet. I april öppnar vi en ny skolbyggnad i Bålsta, en investering på 40 miljoner kronor. Tillsammans med EU och svenska ESF-fonden, genomför vi dessutom ett projekt för att öka intresset bland unga för maskinföraryrket.

– Nu vill vi veta hur regering och riksdag tänker stödja utbildning till yrken som behövs och som ger jobb direkt efter gymnasiet. De yrkesförberedande utbildningarna har alltför länge varit lågt prioriterade. Nu kommer ny digital teknik på alla områden. Vi kan inte längre utbilda eleverna på med gamla maskiner och i gamla metoder. Vi måste öka kvaliteten och attraktiviteten i utbildningarna, så att vi kan utveckla den kompetens som behövs idag och inför morgondagen. Här, om någonstans, krävs ett samlat och nationellt fokus. Det är med glädje jag hälsar Roger Haddad, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott välkommen till Stora Infradagen. Jag ser fram emot en bra och spännande diskussion, säger Hampe Mobärg.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons