Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Milstolpe i nedmonteringen av Oskarshamn 2

Foto: Okg
Foto: Okg
Publicerad av
Peter Höök - 23 jan 2019

Nyligen avslutades arbetena med att kapa sönder de komponenter som demonterats ur reaktortanken på Oskarshamn 2. Därmed har ännu milstolpe passerats i den radiologiska nedmonteringen av anläggningen.

– Det arbete som nu genomförts är en milstolpe i O2s historia, kommenterar vd Johan Dasht. Arbetet med att demontera interna delar ur reaktortanken samt kapa ned och förpacka dessa i ståltankar har genomförts efter att allt använt bränsle forslats ut ur anläggningen. Det är ett viktigt moment som har en positiv inverkan på den radiologiska arbetsmiljön och som därmed också förenklar det fortsatta nedmonteringsarbetet.

All materialhantering har skett under vatten och samtliga arbeten har kunnat genomföras enligt tidplan och utan missöden. Nu återstår endast uttransport av den sista avfallsbehållaren samt avetablering i O2s reaktorhall. I mars månad inleds så motsvarande arbeten på Oskarshamn 1 och dessa beräknas kunna vara avslutade inom ett år.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons