Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 27 2019
Senaste Nytt

Kompetensförsörjningen inom transport måste prioriteras

Foto: Transportföretagen
Foto: Transportföretagen
Publicerad av
Peter Höök - 22 jan 2019

En ny regering finns nu på plats. Inom transportnäringen kommer 40 000 jobb inte att skapas till år 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet visar Transportföretagens undersökning. Transportföretagen har haft givande samtal med den tidigare regeringen men arbetet måste skyndsamt eskalera och konkreta handlingar måste till. 

– Utan transporter stannar samhället. För att kompetensförsörjningen ska fungera måste regeringen skapa en långsiktig plan som svarar mot branschens behov av arbetskraft. Framförallt handlar det om rätt satsningar och ökade resurser till yrkesutbildningarna – både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Vuxenutbildningsinsatser skräddarsydda mot transportnäringen måste öka. Trots ökade resurser till vuxenutbildningsplatser förra året har majoriteten av resurserna hamnat inom andra områden och det förekommer till och med att medel avsedda till utbildningar återgått till staten trots att det finns stora rekryteringsbehov.

– Endast 60 procent av rekryteringsbehovet inom transportnäringen tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet. Antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningssystemet måste därför öka och utgöra ett komplement till gymnasieutbildningen. Dels behöver den prioriteras, dels skyndsamt leverera det faktiska antalet platser som behövs för att motsvara transportbranschens stora rekryteringsbehov, avslutar Caj Luoma.

Annons

Annons

Annons