Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Halmstad gör innovationssatsningar inom IoT

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 15 jan 2019

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE, Research Institutes of Sweden, har gemensamt blivit tilldelade 5,7 miljoner kronor av Vinnova. Anslaget tilldelas deras projekt för att fortsätta arbetet med att utveckla smarta, tekniska lösningar för att möta några av framtidens samhällsutmaningar.

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE har gemensamt påbörjat ett projekt för att genomföra innovationssatsningar inom IoT. Projektet har nu blivit tilldelat 5,7 miljoner kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fram till år 2021. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklingssatsningar inom IoT. Dessa investeringar kommer att vara av största vikt för att kunna möta några av de framtidsutmaningar som samhället står inför. De prioriterade områdena i detta projekt är klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering.

Halmstads stadsnät har under många år byggt upp en fiberinfrastruktur för kommunens medborgare, företagare och kommunala verksamhet. I takt med att digitaliseringen och teknikutvecklingen ger stora möjligheter till effektiviseringar och nya tjänster kommer Halmstads stadsnät att bedriva digitaliseringen av Halmstads kommun.

 – För oss är det naturligt och självklart att vi är en aktiv del i att driva utvecklingen av IoT både inom kommunkoncernen, men även för samhället inom kommunen i övrigt såsom näringsliv, högskola och övrig offentlig verksamhet. Det här projektet ger oss utökade möjligheter att driva på utvecklingen mot en smartare kommun, säger Yngve Kihlberg (C), styrelseordförande i Halmstads stadsnät.

Redan i dag pågår ett samarbete mellan Nokia och Halmstads stadsnät med syfte att utveckla det pågående IoT-arbetet. Under hösten har arbetet fokuserat på att genomföra testverksamhet i större skala för att utvärdera plattform, teknik samt tjänster och tjänsteutveckling.

– Vi är mycket stolta över att fördjupa vårt samarbete i Halmstad. Med våra IoT-lösningar kan Halmstad dra nytta av ett allt mer uppkopplat samhälle och skapa en plattform för framtidens smarta stad, säger Peter Wennerström, Sverigechef Nokia.

I Vinnovas motivering för anslagsbeslutet lyftes framförallt att projektet ”bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan i Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten”.

– Vi är väldigt glada för detta projekt, vilket möjliggör både en nationell och internationell positionering av Halmstad inom området. För Högskolan i Halmstad ligger projektet helt i linje med Elektronikcentrums och hela Högskolans profil inom smarta städer och samhällen. Vår kompetens för att utveckla IoT-tjänster kommer att stärkas, säger Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons