Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

ITS inom kollektivtrafik – en växande marknad

Foto: Näytä tekijätiedot/Wikimedia Commons
Foto: Näytä tekijätiedot/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 07 jan 2019

Marknaden för ITS (intelligenta transportsystem) väntas växa med 7 procent årligen och omsätta nästan två miljarder euro i Europa 2022. Tillväxten tros bli ännu starkare i Nordamerika – med en tillväxttakt på 7,5 procent. Det framgår av en ny undersökning från det svenska marknadsundersökningsbolaget Berg Insight.

Berg Insight tror att marknaden för ITS befinner sig i en tillväxtfas som kommer att hålla i sig under hela prognosperioden.

En ökande medvetenhet hos leverantörer av kollektivtrafiklösningar om de olika fördelarna med ITS, i kombination med stigande krav från resenärer på komfort och tillgänglig realtidsinformation, bidrar till de positiva marknadsutsikterna.

Ett antal internationella eftermarknadslösningsleverantörer har seglat upp som ledare på marknaden för ITS-kollektivtrafiklösningar. Hit hör kanadensiska Trapeze Group och tyska INIT med betydande verksamheter på båda kontinenterna.  IVU är en stor aktör i främst den tysktalande världen, men har också expanderat till Nordamerika. Clever Devices och Conduent är två tungviktare på den nordamerikanska ITS-marknaden för kollektivtrafik. Den sistnämnda är också en internationell leverantör av biljettlösningar. Andra företag med stora marknadsandelar i Nordamerika är Routematch, Cubic Transportation Systems och Avail Technologies.

Exempel på stora leverantörer på de nationella marknaderna i Europa är ENGIE Ineo och RATP Smart Systems, både med tätpositioner i Frankrike, samt Vix Technology som är en viktig leverantör på den brittiska marknaden. Nämnas bör också de spanska företagen GMV, Indra och Grupo ETRA, franska Thales, italienska PluService, Atron i Tyskland, skandinaviska FARA och Consat, samt de österrikiska företagen Swarco och Kapsch PublicTransportCom. Volvokoncernen är dessutom en stor spelare inom OEM-segmentet.

– Kollektivtrafikaktörer inser alltmer behovet av att investera i integrerad mobilitetskapacitet för att vara relevant som leverantör av mobilitet i städer, säger Levi Östling, IoT-analytiker på Berg Insight.

– Att möjliggöra dessa tjänster, som sömlöst kopplar samman flera transportsätt som drivs av en mängd olika offentliga och privata aktörer, kommer att vara en viktig framgångsfaktor för ITS-leverantörer av kollektivtrafik under de närmaste åren. Passagerarfokuserade lösningar som integrerade ruttplanerings- och biljettbetalningslösningar har redan nått en relativt hög mognadsgrad och kommer att uppleva en mycket stark tillväxt de närmaste åren, fortsätter Levi Östling.

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...

Annons